APK keuring

De Apk keuringen van benzine als wel dieselauto’s worden geheel in eigen huis uitgevoerd. Ook daaruit voortvloeiende reparaties kunnen wij voor u verzorgen.

De APK is een wettelijk verplichte keuring, die losstaat van het onderhoud aan je auto. Je kunt de APKkeuring bij ons ook combineren met een onderhoudsbeurt.Je kunt hiervoor direct een afspraak met ons maken